Oferta

Social Welfare:

 • Jobseekre’s Benefit (Zasiłek dla bezrobotnych w Irlandii)
 • Jobseeker’s Allowance (Zapomoga dla osób poszukujących pracy)
 • Means test for Jobseeker’s Allowance
 • Illnes Benefit (Zasiłek chorobowy)
 • Invalidity Pension (Renta Inwalidzka)
 • Disability Allowance (Dodatek z tytułu niepełnosprawności)
 • Maternity Benefit (Zasiłek Macierzyński)
 • Child Benefit (Zasiłek Rodzinny)
 • One – Parent family (Zasiłek samotnego rodzica)
 • Rent Supplement (Dodatek mieszkaniowy)
 • Medical Card and GP Card (Medyczne karty)
 • European Health Insurance Card (Europejska Karta Ubezpieczenia)
 • Family Income Supplement (Dodatek dla Rodzin o Niskich Dochodach)
 • Widow’s/Widower’s (Non-Contributory) Pension (Renta Wdowia)
 • Fuel Allowance (Dodatek na ogrzewanie)

Back to Work Enterprise:

 • Otwarcie biznesu przy pomocy Back to Work Enterprise
 • Biznes plan
 • Rejestracja Firmy
 • Grant

Revenue:

 • Tax Refunds (Odzyskiwanie podatku )
 • Rent Reliefs Refund (Ulga na mieszkanie )
 • Universal Social Charge
 • Health Expenses Reliefs (Wydatki medyczne)
 • 12A

Księgowość firm:

 • Prowadzenie ksiąg przchodow i rozchodów (bookeeping) dla osób prowadzacych dzialalność gospodarczą.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych (Income Tax Return)
 • Ubieganie się o Certyfikat Tax Clearance
 • Rejestracja spółek jawnych (partnership) oraz jednoosobowych działalności gospodarczych (sole trader) w Krajowym Rejestrze Spolek (CRO)
 • Rejstracja, sporzadzanie rejestrów VAT oraz rozliczenia
 • Payroll – Kompleksowa obsługa płac – rejestracja i rozliczenia (payslipy, P30, P35, P45, P60)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Sporzadzenie uproszczonych sprawozdań rocznych
 • Pomoc w likwidacji działalności gospodarczej

Ubezpieczenia:

 • Car Insurance (Ubezpieczenia Auta)
 • Holiday Insurance (Ubezpieczenia Wakacyjne)
 • House Insurance (Ubezpieczenie Domu)
 • Life insurance (Ubezpieczenie na Życie)
 • Public Liability (Ubezpieczenie biznesu)

Po uzyskaniu od Państwa wszystkich niezbędnych informacji dobieramy najbardziej korzystną ofertę dla Państwa.

Różne Inne:

 • Pomoc przy wynajmie/ kupnie domu
 • PRTB (Landlord, pomoc w odzyskiwaniu depozytu)
 • Naturalization of the Irish Citizen (irlandzkie obywatelstwo)
 • Passport ( irlandzki paszport dla dorosłych oraz dla dzieci )

Jeśli Twój problem nie mieści się w wyżej wymienionych kategoriach
ZADZWOŃ !!!
Nasz pracownik udzieli informacji.